Student bierze kredyt.

Kończąc szkołę średnią i wybierając się na studia, wielu przyszłych studentów martwi się skąd wziąć pieniądze na opłacenie studenckich wydatków. Oczywiście wiele osób ma wsparcie u swoich rodziców. Niektórzy szukają pracy dorywczej, aby choć w części pokryć koszty utrzymania się poza miejscem zamieszkania. Jest jednaj jeszcze jedno rozwiązanie – wizyta w banku i zaciągnięcie kredytu studenckiego.

Dla kogo kredyt studencki?

Z kredytu studenckiego mogą skorzystać wszystkie osoby, które rozpoczną naukę przed 26 rokiem życia. Nie ma znaczenia system studiów, mogą być zarówno dzienne, wieczorowe, jak i zaoczne. Również ich forma nie jest istotna, czy to studia licencjackie, magisterskie czy też doktoranckie, kredyt studencki i tak przysługuje.

Jakie formalności?

Aby starać się o kredyt studencki należy złożyć wniosek w odpowiednim banku. Nie wszystkie banki udzielają taki kredyt ponieważ nie jest on dla banku opłacalny. Jest za to bardzo korzystny dla kredytobiorcy. Przy składaniu wniosku należy wykazać, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 2500,00 zł. Poza tym należy dostarczyć zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów, albo dokumenty potwierdzające udział w rekrutacji na studia. Potencjalny kredytobiorca musi także mieć poręczyciela kredytu. A jeśli nie jest to możliwe to można starać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego. Wnioski kredytowe składa się w okresie od lipca do października.

Wypłacanie kredytu.

Kredyt studencki wypłacany jest przez cały okres studiów, ale nie dłużej niż 6 lat. Transze wpływają na konto studenta przez okres 10 miesięcy w roku akademickim, od października do lipca. Wypłacana co miesiąc rata to 600,00 zł. Można złożyć wniosek o podwyższenie raty, a wówczas będzie to 800,00 albo 1000,00 zł. Istnieje także możliwość raty obniżonej, która wynosi 400,00 zł. Wnioskowaną kwotę kredytu należy wskazać we wniosku. W trakcie okresu kredytowania można również wnioskować o zmianę tej kwoty.

Obowiązki kredytobiorcy.

Każdy student-kredytobiorca ma obowiązek przedstawienia w banku ważnej legitymacji studenckiej w terminie do 31 października i do 31 marca. W przypadku gdy przebywa za granicą na przykład na stypendium, musi przedstawić zaświadczenie o odbywaniu studiów. Bank także musi zostać powiadomiony w przypadku utraty statusu studenta.