Miejsce lokat bankowych w długoterminowych strategiach inwestycyjnych

Praktycznie każdy inwestor indywidualny powinien dysponować długoterminową strategią lokowania kapitału. Dlaczego? To przede wszystkim szansa na uzyskanie niezależności ekonomicznej jeszcze przed osiągnięciem wymaganego wieku emerytalnego. Chodzi również o stabilność domowych finansów i o poszerzanie wiedzy ekonomicznej. Jak jednak kształtuje się miejsce lokat bankowych w długoterminowych strategiach inwestycyjnych? Oto krótki, praktyczny poradnik dedykowany inwestorom zainteresowanym zwiększeniem bezpieczeństwa gospodarowania majątkiem.

Lokata bankowa, a długoterminowa perspektywa pomnażania kapitału
Na opłacalność lokat bankowych należy patrzeć zgodnie z rozwojem cyklu koniunkturalnego. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli inwestor indywidualny kupuje papiery wartościowe, kiedy są najtańsze, czyli w bessie, a sprzedaje je w okresie wzrostu, czyli hossie w końcu trzeba przemyśleć wycofanie środków na bezpieczniejsze obszary. Kryzys finansowy pojawia się bowiem cyklicznie. Ostatni wystąpił w latach 2007 – 2009, a wielu ekspertów twierdzi, że tak naprawdę jeszcze się nie skończył, ale podążą falami. To bardzo ciekawe zagadnienie i wiele mówi o tym, dlaczego jeszcze na rynku krajowym funkcjonują bardzo niskie stopy procentowe. Niskie stopy procentowe oznaczają, że bank centralny chce pobudzić przede wszystkim kredytowanie potrzeb konsumpcyjnych i inwestycji, a jednocześnie zniechęca inwestorów do oszczędzania. Banki detaliczne nie rezygnują jednak z promowania lokat bankowych, szczególnie wśród klientów premium. Lokaty o podwyższonym oprocentowaniu zdarzają się głównie w ramach dysponowania naprawdę sporymi pieniędzmi. W wielu bankach znajdziesz preferencyjne warunki zakładania depozytu oszczędnościowego już od 100 000 złotych. Nie są to wielkie zmiany, ale przy większym majątku różnica jest szybko widoczna.

Nieuchronność cyklu koniunkturalnego zmusza do przenoszenia pieniędzy na lokaty bankowe
Lokata bankowa służy zatem do ochrony kapitału przed inflacją i zajmuje ważne miejsce u inwestorów indywidualnych ceniących sobie dłuższe oczekiwanie na rozwój cyklu koniunkturalnego. Cykl hossy i bessy jest po prostu nieunikniony. Do tego posiada mocne powiązane z wahaniami stóp procentowych. Inwestor indywidualny nie powinien rezygnować z lokaty bankowej, bo daje pewny zysk, ochronę środków przed inflacją i nie wymaga wielkich wysiłków przy jej zakładaniu. Czy wykorzystujesz lokaty bankowe w długoterminowej strategii inwestycyjnej i jak podchodzisz do monitorowania cyklu koniunkturalnego?