Co ekonomia mówi o znaczeniu oszczędności?

Oszczędności wypracowane przez każde gospodarstwo domowe zasilają struktury rynkowe, a także potencjał kredytowy banków detalicznych. Im wyższy poziom oszczędności społeczeństwa, tym korzystniejsze warunki inwestycyjne i szansa rozwoju technologicznego. Narody funkcjonujące bez nadwyżek finansowych wpadają w spiralę zadłużenia wymuszającą stopniową wyprzedaż majątku.

Podział dochodu z uwzględnieniem oszczędności

Standardowo dochód wykorzystuje się na konsumpcję i na oszczędzanie. Duży błąd to wykorzystanie wszystkich dochodów na konsumpcję, bez zabezpieczenia przyszłości transakcyjnej (niepewna płynność, brak elastyczności przy zmianie zatrudnienia bez poduszki bezpieczeństwa). Bez oszczędności nie ma mowy o budowaniu majątku, niezależności ekonomicznej. To z oszczędności wynika inwestycja bez ryzyka kredytowego. Po zaspokojeniu potrzeb podstawowych, tzw. konsumpcji autonomicznej budżet domowy jest w stanie zrezygnować ze zbytków na rzecz odkładania pieniędzy. Dlaczego to zatem taka trudna do realizacji strategia? Według raportów bankowych dotyczących oszczędzania ludzie niezależnie od poziomu dochodów wydają cały czas tyle, ile zarabiają. W Polsce tendencja do oszczędzania na lokatach bankowych osłabiła się ze względu na historycznie niskie stopy procentowe. Jedyna szansa pokonania inflacji to zakładanie lokat promocyjnych na poziomie około 3-4% rocznie. Duża bolączka to również podatek od zysków kapitałowych pobierany automatycznie w terminie zapadalności wypłaty odsetek.

Czynniki kształtujące trendy oszczędnościowe

Trendy oszczędnościowe kreuje polityka monetarna (różnice w stopach procentowych), poziom opodatkowania (niższe obciążenia zachęcają do budowania nadwyżek), sytuacja polityczna (pożądana stabilność prawna), aspekty psychologiczne (środowisko nastawione na konsumpcję wymusza pewien styl zachowania i wyklucza gospodarstwa domowe, które nie wpisują się w założony trend). Oszczędności osłabia naturalnie wysoka inflacja, a zatem konsument, który wyda błyskawicznie pieniądze tak naprawdę traci najmniej. Ten, który zamierza oszczędzać poważnie musi oceniać lokaty bankowe, poznać zasady panujące na rynku kapitałowym, odsunąć dalsze potrzeby konsumpcyjne na bok.

Pokłosie ostatniego kryzysu finansowego

Aktualny priorytet to kredytowanie potrzeb społeczeństwa, a nie oszczędzanie, co wynika pośrednio z konsekwencji ostatniego kryzysu finansowego. Austriacka Szkoła Ekonomii podkreśla najbardziej znaczenie dużych oszczędności dla stabilizacji życia, całego kraju, inwestycji.