akcje

Lokaty bankowe a akcje

Każdy chciałby mieć jak najwięcej pieniędzy przy jak najmniejszym nakładzie pracy i jak najmniejszym ryzyku straty. Oczywiście nie da się zdobyć pieniędzy bez pracy, ryzyka i kapitały jednocześnie. Jednakże lokaty bankowe umożliwiają już zdobycie pewnych pieniędzy przy praktycznie zerowym ryzyku i bez wkładu pracy za to potrzeba do tego kapitał w zależności od oczekiwanych zysków. Jednakże lokaty bankowe zapewniają stosunkowo niski zwrot inwestycji ponieważ jest to zazwyczaj nie więcej jak pięć procent w skali roku nawet w przypadku najlepszych z nich.

Lokaty bankowe