banku

Obligacje skarbowe i lokata, o czym należy pamiętać?

To prawda, że zarówno lokata bankowa jak i obligacje skarbowe oznaczać należy jako bezpieczne produkty. W wielu sytuacjach zysk z lokaty bankowej oraz obligacji dotyczy dokładnie takiego samego poziomu, a z tego powodu wybór nie może być utrudniony. Jednak są to tylko pozory ponieważ w praktycznym ujęciu te dwa produkty mogą działać w zdecydowanie inny sposób.